Jak uzyskać pomoc?


Doża Skarbonka to fundusz na nagłe i niespodziewane potrzeby dogów niemieckich zarówno znajdujących się pod opieką organizacji pomocowych, jak i w uzasadnionych przypadkach, posiadających właścicieli. 


Zasady przyznawania pomocy dogom mającym właścicieli


Zasady udzielania pomocy dogom przez Dożą Skarbonkę są następujące. Gdy pies mający właściciela potrzebuje pomocy, a właściciel nie jesteście jej w stanie mu zapewnić:
1. Informujecie o sytuacji Dożą Skarbonkę w osobie Alla Chrzanowska, Małgorzata Gołko tu na FB lub na e-mail: dozaskarbonka@gmail.com
2. Informujecie jakiej pomocy potrzebujecie i co już Wy zrobiliście, aby pomóc swojemu psu (nie dotyczy psów bezdomnych) – przedstawiacie opinię lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa, okazujcie JUŻ opłacone faktury na jego leczenie.
3. Podajecie następujące dane psa: jego imię, datę urodzenia psa (lub wiek w przybliżeniu), płeć, maść oraz udostępniacie jego aktualne zdjęcie.
4. Rodzaj i zakres pomocy określa odrębna zawarta pomiędzy właścicielem psa a Stowarzyszeniem Doża Skarbonka UMOWA O UDZIELENIU POMOCY
5. Po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Doża Skarbonka zakresu pomocy bierzecie faktury na następujące dane:
Stowarzyszenie Doża Skarbonka
ul. Jarzębinowa 18/62
15-793 Białystok
NIP: 542-326-65-06
6. Fizycznie dostarczacie fakturę na powyższy adres i podajecie dane do przelewu zwrotu pieniędzy.
7. Po uzyskaniu pomocy właściciel psa jest zobowiązany do wspomożenia Stowarzyszenia dowolną darowizną (pieniędzmi, darami rzeczowymi na aukcje itp.) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od uzyskania pomocy oraz do informowania o postępach w leczeniu i stanie zdrowia psa.
Udzielenie pomocy skutkuje zamieszczeniem zdjęcia psa i informacji o rodzaju pomocy tutaj, na fanpage Stowarzyszenia Doża Skarbonka i na stronie www: http://dozaskarbonka.pl/
UWAGA! W przypadku psów mających właścicieli pomoc NIGDY nie może pokryć w 100% poniesionych kosztów, wymagany jest wkład własny właścicieli psa, w kwocie co najmniej 25% kosztów poniesionych przez Skarbonkę