Rozliczenia

Doża Skarbonka rozpoczęła swoją działalność z funduszem założycielskim w kwocie 7000 zł.
pochodzących z darowizn członków.

2019

Styczeń

Wpływy od 01.01.2019:


- 50,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 378,82 - darowizny ze zbiórki Siepomaga
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - darowizna Paulina Luiza O.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 114,25 - darowizny z FaniMani
- 150,00 - darowizna Anna S.-P. 
- 20,00 - darowizna Izabela M.
- 15,00 - darowizna Lidia G.
- 1816,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 30,00 - darowizna Natalia K.
- 1045,80 - darowizna z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1900,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 22,00 - darowizna Ewa C.
- 10,00 - darowizna Katarzyna T.
- 41,13 - darowizna Kamila M.
- 800,00 - darowizna z Rosji 
- 284,00 - darowizna Beata C.
- 30,00 - darowizna Danuta P.
- 1500,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów" - II transza
- 280,00 - darowizna za Kalendarze
- 70,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.

Razem - 8969,00

Wydatki od 01.01.2019


- 1373,18 - hotel i karma Zelty za grudzień
- 365,00 - leki Saszy
- 989,27 - leki Batmana
- 697,50 - karma i hotel Ati
- 500,00 - karma i hotel Jaś
- 600,00 - leki Kastora 
- 460,00 - leki Kiry
- 717,00 - leki i karma Gibsona
- 1007,90 - leki Batmana
- 250,00 - księgowość
- 214,80 - karma dla Roxany i Joszko
- 550,00 - badania Stelli 
- 1254,93 - hotel i karma Zelty za styczeń

Razem - 8979,58


Wpływy od początku roku – 8969,00
Wydatki od początku roku – 8979,58


Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Ati – od 06.10.2018 – czeka na dom

W styczniu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Kirze
4. Sasza
5. Joszko
6. Batmanowi
7. Ati
8. Stelli
9. Kastorowi
10. Roxanie
11. Gibsonowi


Wykorzystanie darowizn imiennych w styczniu:


Imiennie dla Joszko 


Darowizny wrzesień - 514,82
We wrześniu wykorzystano na transport i leki – 264,88
Do wykorzystania – 249,94
Darowizny październik
- 4699,99 - zbiórka na Siepomaga
Razem – 4949,93
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
Grudzień wykorzystane
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu.
Styczeń wykorzystane
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu


Imiennie Lituś


- 185,00 - Barbara Ż., anioł
- 62,80 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Lilianna W.
- 4166,08 - zbiórka na Siepomaga
Łącznie - 4463,88
- 1777,25 - leki Litusia
- 930,00 - leki Litusia 
Razem – 2707,25
Do wykorzystania – 1756,63
1022,81 – wykorzystane na opłacenie ostatnich faktur za leki i rehabilitację Lita
Zostało – 733,82 – kwota ta została przekazana na opłacenie leków nasercowych Saszy i jest do wykorzystania 
Grudzień wykorzystane
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 368,82 – zostało na leki Saszy
Styczeń wykorzystane
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 3,82 zł


Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na drugą operację Marcysi

Imiennie Gibson 


- 41,26 - darowizna Kamila M. 
Wykorzystane w styczniu – faktura 11/2019 na kwotę 717,00Luty

Wpływy od 01.02.2019:


- 50,00 - Alla Ch.
- 20,00 - Agata Sylwia K.
- 20,00 - Danuta P.
- 1127,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - Małgorzata S.
- 50,00 - Małgorzata G.
- 20,00 - darowizna Izabela M.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1887,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1400,00 - I transza darowizn z aukcji "Kresowej"
- 1098,20 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 20,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 840,00 - darowizna z Rosji
- 54,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 826,00 - II transza darowizn z aukcji "Kresowej"
- 460,00 - darowizny za kalendarz

Razem - 8172,20

Wydatki od 01.02.2019


- 225,78 - karma Ati
- 493,00 - leczenie Ati
- 365,00 - leki Saszy
- 613,00 - punkcja i leki Batmana
- 793,60 - hotel i suplementy Ati
- 766,00 - sterylizacja Nory
- 1081,10 - leki i punkcja Batmana
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 350,00 - badania Obelixa
- 250,00 - księgowość
- 1083,00 - leki Batmana
- 1206,60 - hotelik i karma Zelty
- 261,00 - leki Zelty
- 180,00 - za hotel Ati 

Razem - 8168,08

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom

W lutym pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Saszy
4. Norze
5. Batmanowi
6. Ati
7. Obelixowi
8. Roxesowi


Wykorzystanie darowizn imiennych w lutym:

Imiennie Lituś


- 185,00 - Barbara Ż., anioł
- 62,80 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Lilianna W.
- 4166,08 - zbiórka na Siepomaga
Łącznie - 4463,88
- 1777,25 - leki Litusia
- 930,00 - leki Litusia 
Razem – 2707,25
Do wykorzystania – 1756,63
1022,81 – wykorzystane na opłacenie ostatnich faktur za leki i rehabilitację Lita
Zostało – 733,82 – kwota ta została przekazana na opłacenie leków nasercowych Saszy i jest do wykorzystania 
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 368,82 – zostało na leki Saszy
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 3,82 zł
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Całość wykorzystana

Niewykorzystane 

Imiennie dla Joszko

 
Darowizny wrzesień - 514,82
We wrześniu wykorzystano na transport i leki – 264,88
Do wykorzystania – 249,94
Darowizny październik
- 4699,99 - zbiórka na Siepomaga
Razem – 4949,93
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu

Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na fakturę za drugą operację MarcysiMarzec


Wpływy od 01.03.2019:


- 100,00 - Alla Ch.
- 50,00 - Natalia K.
- 20,00 - Agata Sylwia K.
- 20,00 - Danuta P.
- 50,00 - Małgorzata S.
- 300,00 - Bożena B.
- 300,00 - Anna G
- 300,00 - Anna S.-P.
- 100,00 - Renata N.
- 841,49 - Vadim I.
- 150,00 - Anna S.-P.
- 50,00 - Małgorzata G.
- 50,00 - Krzysztof Sz.
- 20,00 - Izabela Krystyna M.
- 125,29 - Diana M.
- 50,00 - Justyna W.
- 235,00 - darowizny z Siepomaga
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Agnieszka S.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Danuta P.
- 20,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Małgorzata S.
- 40,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Bożena B.
- 200,00 - - darowizna kwiaty dla dogów - Andrzej Z.
- 1585,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 417,59 - darowizna kwiaty dla dogów - Magda H.
- 30,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Anita A.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów Edward Z.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 88,00 - darowizna Bernadetta S.
- 150,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Aneta K.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Lidia G.
- 20,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Rafał N.
- 140,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Renata N.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Małgorzata G.
- 100,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Ewa L.
- 1374,60 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Krzysztof T.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Magdalena i Jarosław S.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Joanna S.
- 1000,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Jacek G.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Dorota K.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 203,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Joanna S.
- 40,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Klaudia H.
- 30,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Joanna P.
- 100,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Daria R.
- 30,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Anna O.
- 84,84 - darowizna Sevarachan S.
- 195,05 - darowizna Oxana B.
- 100,00 - darowizna Patrycja M.
- 50,00 - darowizna kwiaty dla dogów - Iwona M.

Razem - 13.864,86

Wydatki od 01.03.2019


- 450,68 - badania i leki Cormaca
- 920,00 - leki Kiry
- 1010,00 - badania i karma Gibson 
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 459,80 - karma Gibsona
- 365,00 - leki Saszy 
- 2650,00 - badania, leki, druga operacja Marceliny
- 1166,00 - leki Batmana
- 600,00 - leki Kastora
- 705,00 - kastracja Aleksa 
- 780,00 - księgowość
- 1166,00 - leki Batmana
- 220,00 - badania oczu Joszko 

Razem - 10.992,48


Marzec 2019
Wpływy – 13.864,86
Wydatki – 10.992,48
Wpływy od początku roku – 31.006,06
Wydatki od początku roku – 28.140,14


Dogi do adopcji:

1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom

2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom

W marcu pomogliśmy:

1. Cormacowi

2. Kirze 
3. Gibsonowi 
4. Jasiowi
5. Saszy
6. Marcelinie 
7. Batmanowi
8. Kastorowi
9. Aleksowi
10. Joszko
11. Roxesowi


Rozliczenie darowizn imiennych marzec:


Imiennie dla Joszko 


Razem zebrano - 4699,99 
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu
- 220,00 – badania przed operacją oczu
Zostało do wykorzystania – 501,39 – czeka na operację oczu

Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na fakturę za drugą operację Marcysi
Wykorzystane - 2650,00 - badania, leki, druga operacja Marceliny


Kwiecień


Wpływy od 01.04.2019:


- 100,00 - Alla Ch.

- 20,00 - Agata Sylwia K.

- 20,00 - Danuta P.

- 60,00 - darowizna Kamilla D.

- 1691,01 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"

- 50,00 - darowizna Małgorzata S.

- 50,00 - darowizna Małgorzata G.

- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.

- 1500,00 - darowizna z aukcji Wyprzedażowej

- 150,00 - darowizna Anna S.-P.

- 55,00 - darowizna Klaudia B.-F

- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

- 53,00 - darowizna Bernadetta S.

- 1600,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

- 805,00 - darowizna Vadim I.

- 55,00 - darowizna Asia Sz.-D.

- 164,00 - darowizna Beata C.

- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.

- 1462,04 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

- 12,00 - darowizna Anita A.

- 50,00 - darowizna Dorota K.

- 50,00 - darowizna Iwona O.-G

- 949,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

- 1000,00 - darowizna firma Ars Scripti-2

- 50,00 - darowizna Agnieszka S.

- 50,00 - darowizna Justyna W.


Razem - 11.966,05


Wydatki od 01.04.2019


- 1149,96 - hotelik i karma Zelty za marzec

- 120,00 - zabezpieczenie od kleszczy Jasia

- 380,00 - suplementy Leona

- 331,20 - leki Cormaca

- 600,00 - kastracja i pozostałe zabiegi Gibsona

- 258,00 - badania Kastora

- 365,00 - leki Saszy

- 500,00 - hotelik Jasia

- 459,80 - karma Gibsona

- 1488,40 - badania i leki Batmana

- 120,96 - badania przedoperacyjne Joszko

- 500,00 - kastracja Antosia

- 318,00 - leki Juraty

- 730,00 - leki Saszy

- 250,00 - księgowość

- 1524,00 - operacja oczu Joszko

- 375,00 - badania Fado (Atreyu)

- 948,00 - leki Zelty

- 1145,00 - kastracja Hugona


Razem - 11.568,32Wpływy od początku roku – 42.972,11

Wydatki od początku roku – 39.708,46


Dogi do adopcji:

1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom

2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom

3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom


W kwietniu pomogliśmy:


1. Zelcie

2. Jasiowi

3. Leonowi

4. Cormacowi

5. Gibsonowi

6. Kastorowi

7. Saszy

8. Batmanowi

9. Joszko

10. Antosiowi

11. Juracie

12. Fado

13. Hugonowi


Maj


Wpływy od 01.05.2019:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 20,00 - darowizna Danuta P.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1201,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej'
- 40,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 50,00 - darowizna Edward Z.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 60,00 - darowizna Asia S.-D.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 803,00 - darowizna Vadim I.
- 146,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Edward Z.
- 100,00 - darowizna Magdalena U.
- 987,50 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 40,00 - darowizna Agnieszka S.
- 30,00 - darowizna Natalia K.
- 100,00 - darowizna Wiesława Renata D.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S. 
Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.

Razem - 10.077,50

Wydatki od 01.05.2019


- 1128,00 - leki Batman +
- 459,80 - karma Gibson +
- 116,00 - szczepienia i odrobaczenie Gibson +
- 460,00 - leki Kira +
- 1284,93 - hotel i karma Zelty +
- 500,00 - hotelik Jasia +
- 318,00 - leki Juraty+
- 1200,00 - leki Kastora +
- 250,00 - księgowość
- 1453,60 - badania i sterylizacja Roxany+ 
- 962,00 - leki Batmana+
- 78,33 - leki Roxesa

Razem - 8210.66


Darowizny imiennie dla Thorina, zostaną przeznaczone na karmę.
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
4. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom

W maju pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Gibsonowi 
4. Kastorowi
5. Kirze
6. Batmanowi
7. Juracie
8. Roxanie
9. Roxesowi
10. ThorinowiCzerwiec


Wpływy od 01.06.2019:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 75,00 - darowizna Danuta P.
- 1095,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 780,00 - darowizna wpisowego za V Wystawę 
- 20,00 o Izabela Krystyna M.
- 2237,00 - darowizny z V Wystawy Adopcyjnych Dogów 
- 50,00 - Iwona O.-G
- 1115,00 - darowizny z V Wystawy Adopcyjnych Dogów 
- 1050,00 - darowizny z PayPal
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 1600,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej" 
- 1608,64 - darowizny z akucji "Ekskluzywnej"
- 100,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 150,00 - darowizna Agnieszka S.
Imiennie dla Thorina
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
Imiennie dla Roxesa
- 200,00 - Józef S.
- 103,42 - Aneta M
Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.

Razem - 12.472,51

Wydatki od 01.06.2019


- 562,50 - hotelik Roxesa i Thorina za maj
- 269,00 - suplementy dla Roxesa
- 65,37 - buciki na chorą łapkę Roxesa
- 128,92 - antybiotyk Roxesa
- 318,00 - leki Juraty
- 1333,26 - hotel i karma Zelty
- 1205,00 - leki Batmana
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 180,00 - badanie echo serca Narii 
- 469,80 - karma Gibsona
- 250,00 - księgowość
- 318,00 - badania Roxesa
- 350,00 - kastracja Kastora
- 132,53 - paliwo za wizyty poadopcyjne u Joszko, Roxany i Nory
- 1205,00 - leki Batmana
- 1284,93 - hotelik i karma Zelty
- 933,00 - leki Zelty
- 8100,00 - koszt dwóch operacji Aramisa
- 600,00 - nasercowe leki Kastora

Razem - 18205,31

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
4. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom
5. Porter - od 15.06.2019 - czeka na dom

W czerwcu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Gibsonowi 
4. Kastorowi
5. Narii
6. Batmanowi
7. Juracie
8. Aramisowi
9. Roxesowi
10. Thorinowi
11. Portisiowi

Rozliczenie zbiórek imiennych:


Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
Razem – 1899,58
Wykorzystane – 281,20 – hotel za maj
Do wykorzystania – 1618,38

Imiennie dla Roxesa
- 200,00 - Józef S.
- 103,42 - Aneta M.
Razem – 303,42
Całość wykorzystana na suplementy, antybiotyk i hotel za maj

Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.
Razem – 168,87 – całość do wykorzystania


Lipiec


Wpływy od 01.07.2019:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - darowizna Mirela F.
- 100,00 - darowizna Emilia K.
- 788,24 - darowizna - Vadim I.
- 90,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 49,99 - Svietlana P.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 20,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata S.
- 500,00 - kwiaty dla dogów Józef S.
- 25,00 - kwiaty dla dogów Klaudia H.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P
- 1500,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 30,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 660,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1370,00 - darowizna za Kalendarz 2020
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G
- 157,59 - darowizna Beata C.
- 40,00 - darowizna Asia S.-D.
- 1523,00 - darowizna z aukcji Ekskluzywnej
- 1700,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 710,00 - darowizny Kalendarze
- 170,00 - darowizna Irina M.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"

Imiennie dla Roxesa
- 561,18 - darowizny z Siepomaga

Imiennie dla Portisia
- 32,00 - Borys B.
- 61,24 - Oxana B.
- 1000,80 - darowizny z Siepomaga

Imiennie dla Thorina
- 150,00 - Agnieszka O.

Razem - 14.708,24


Wydatki od 01.07.2019


- 2245,42 - hotel i karma Thorina i Roxesa oraz część leków Roxesa
- 826,00 - kastracja Thorina, badania Roxesa
- 950,00 - hotelik Jasia i Portisia
- 1279,00 - leki Batmana
- 540,00 - suplementy Cormacka
- 250,00 - księgowość
- 94,96 - ochronne buciki i leki Roxesa
- 459,80 - karma Gibsona
- 94,86 - preparaty kosmetyczne dla Gibsona
- 96,70 - prześcieradła nieprzemakalne dla Gibsona
- 285,00 - hotelik Jasia, 
- 720,00 - hotelik Portisia
- 113,41 - drybed Gibsona
- 1442,00 - leki Batmana

Razem - 10.552,95

Dogi do adopcji:


1. Jaś – od 18.07.19 w nowym domu
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
4. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom
5. Porter - od 24.07.2019 w nowym domu

W lipcu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Gibsonowi 
4. Cormacowi
5. Batmanowii
6. Roxesowi
7. Thorinowi
8. Portisiowi


Rozliczenie darowizn imiennych:


Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
- 150,00 - Agnieszka O.
Razem – 2049,58
Wykorzystane – 281,20 – hotel za maj
Do wykorzystania – 1768,38
Wykorzystane – 1600,00 – hotel za czerwiec, kastracja, 
Do wykorzystania – 168,38

Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.
- 32,00 - Borys B.
- 61,24 - Oxana B.
- 1000,80 - darowizny z Siepomaga
Razem – 1262,91 
Wykorzystane – 1170,00 - karma, suplementy, hotelik
Do wykorzystania – 92,91 – czeka na fakturę za badania Portisia

Imiennie dla Roxesa
- 561,18 - darowizny z Siepomaga
Razem – 561,18
Całość wykorzystana na suplementy, antybiotyk, leki i ochronne buty


Sierpień

Wpływy od 01.08.2019:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 795,06 - darowizna Vadim I.
- 192,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 230,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1321,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 500,00 - darowizna z Ukrainy
- 469,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Klaudia H.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 20,00 - Izabela Krystyna M.
- 117,60 - darowizna Lidia G.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 100,00 - darowizna Grażyna M.
- 200,00 - kwiaty dla dogów Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 1555,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - kwiaty dla dogów Agata G.
- 20,00 - darowizna Agnieszka Z.
- 1199,00 - darowizna z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - kwiaty dla dogów Katarzyna G.
- 1000,00 - darowizna firma Ars Scripti-2
- 320,00 - darowizna Kalendarz
- 30,00 - darowizna Klaudia H.
Imiennie dla Thorina
- 150,00 - Agnieszka O.
Imiennie dla Zelty
- 105,79 - darowizna Aneta M.

Razem - 9194,45

Wydatki od 01.08.2019


- 220,00 - badania Kratosa
- 1220,00 - badania Portisia
- 120,12 - paliwo za wizytę poadopcyjną u Astora
- 586,00 - badania Roxesa
- 1333,26 - hotel i karma Zelty
- 1770,00 - hotel Thorina i Roxesa
- 470,07 - karma Thorina i Roxesa
- 109,57 - leki Roxesa
- 540,00 - suplementy dla Cormaczka
- 1117,00 - leki Batmana
- 400,00 - księgowość
- 530,00 - badania Zelty
- 80,58 - paliwo za wizytę poadopcyjną u Roxany i Joszko
- 600,00 - leki Kastora

Razem - 9096,60


Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom
3. Thorin - od 18.05.2019 - czeka na dom

W sierpniu pomogliśmy:


1. Kratosowi
2. Astorowi
3. Portisiowi
4. Roxesowi
5. Thorinowi
6. Zelcie
7. Cormacowi
8. Batmanowi
9. Roxanie
10. Joszko
11. Kastorowi


Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Thorina
- 150,00 - darowizna Agnieszka O.
- 50,00 - darowizna Anna W.
- 150,00 - Krzysztof O.
- 987,00 - darowizny z Siepomaga
- 150,00 - Agnieszka O.
- 412,58 - Aneta M.
- 150,00 – Agnieszka O.
Razem – 1899,58
Wykorzystane – 281,20 – hotel za maj
Do wykorzystania – 1768,38
Wykorzystane – 1768,38 – kastracja, hotel za czerwiec i lipiec

Imiennie dla Portisia
- 18,87 - Zuzanna Aleksandra S.
- 50,00 - Robert K.
- 50,00 - Anna W.
- 50,00 - Bożena L.
Razem – 168,87 – całość wykorzystana na opłacenie badań Portisia

Imiennie dla Zelty
- 105,79 - darowizna Aneta M.
Całość wykorzystana na badania Portisia