Rozliczenia

Doża Skarbonka rozpoczęła swoją działalność z funduszem założycielskim w kwocie 7000 zł.
pochodzących z darowizn członków.

Styczeń


Wpływy od 01.01.2020:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 794,03 - darowizna Vadim I.
- 1800,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 90,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Mirela F.
- 20,00 - darowizna Izabela Krystyna M.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1289,91 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości"
- 250,00 - darowizny grupy z Moskwy
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1928,40 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 349,00 - darowizna Beata C.
- 10,00 - darowizna Anita A.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 1511,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"

Razem - 9672,34

Wydatki od 01.01.2020


- 2525,52 - hotelik i karma Zelty i Gai
- 282,00 - leki Effi
- 37,00 - leki Thorina
- 782,00 - hotel i karma Thorina za grudzień
- 450,00 - leki Effi
- 3900,00 - operacja Indiego
- 564,00 - badania i leki Aresa
- 300,00 - badania Kastora
- 1242,00 - hotel i karma Aresa
- 700,00 - szczepionka Thorina
- 360,99 - leki Zelty

Razem - 11.143,51

Dogi do adopcji:


1. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
2. Gaja - od 20.10.2019 - czeka na dom

Dogi na pełnym utrzymaniu Skarbonki
1. Gibson - od marca 2018

W grudniu pomogliśmy:


1. Batmanowi
2. Thorinowi
3. Zelcie
4. Oskarowi
5. Cormacowi
6. Gibsonowi
7. Gai
8. Rogerowi
9. Kastorowi
10. Effi


Luty

Wpływy od 01.02.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 804,25 - darowizna Vadim I.
- 125,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 400,00 - darowizna grupa ukraińska
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 100,00 - darowizna Edward Z.
- 1400,00 - I transza darowizna z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1800,00 - II transza darowizna z aukcji "Z miłości do dogów"
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 30,00 - darowizna Aleksandra W.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla Ch.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 434,00 - darowizna Beata C.
- 1236,10 - III transza darowizna z aukcji "Z miłości do dogów"
- 20,00 - darowizna Roman Emil S.
- 206,13 - kwiaty dla dogów Karolina H.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 115,00 - darowizna Roman Emil S.
- 1121,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.

Imiennie dla Zelty
- 125,03 - Aneta M.

Razem - 8686,51

Wydatki od 01.02.2020


- 2426,40 - hotel i karma Gai i Zelty za styczeń
- 142,00 - leki Ares
- 500,00 - leki Effi
- 489,80 - karma Gibsona
- 300,00 - suplementy Kastora i Grażynki
- 250,00 - księgowość
- 192,00 - badania Aresa
- 500,00 - leki Kastora
- 1689,00 - badania i leki Stiviego
- 300,00 - kastracja Gabrysia
- 1640,00 - leki Oskara
- 1673,20 - hotelik Zelty i Gai za luty

Razem - 10.102,40

W styczniu pomogliśmy:


1. Indiemu
2. Thorinowi
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Aresowi
6. Gai
7. EffiRozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 125,03 zł
Wykorzystane na leki Zelty w lutym – 360,99 zł


Marzec

Wpływy od 01.03.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Kamilla D.
- 804,98 - darowizna Vadim I.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S
- 1500,00 - I transza darowizn z aukcji Wyprzedażowej
- 100,00 - darowizna Roman S.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 612,00 - II transza darowizn z aukcji Wyprzedażowej
- 200,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Iwona Aruna
- 50,00 - kwiaty dla dogów Edward Z.
- 150,00 - darowizna Anna S.P.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Bożena B.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alicja B.-W.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Józef S.
- 216,10 - kwiaty dla dogów Magda H.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Natalia K.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Jolanta K.
- 1150,00 - darowizna grupa z Białorusi
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 250,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Renata N.
- 200,00 - kwiaty dla dogów Dorota M.-K.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Helena N.
- 30,00 - kwiaty dla dogów Beata G.
- 35,00 - kwiaty dla dogów Anita A.
- 35,00 - kwiaty dla dogów Marta T.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Izabela M.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Beata W.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Kamilla D.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Joanna S.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Anna W.
- 111,43 - kwiaty dla dogów Aneta M.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Grażyna B.
- 235,80 - darowizna Oxana B.
- 1000,00 - darowizna Ars Scripti-2
- 1800,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 295,00 - darowizna Beata C.
- 35,00 - darowizna Ewa Ch.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Agnieszka S.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 1011,25 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

Imiennie dla Zelty
- 125,70 - Aneta M. - wykorzystane na leki nasercowe

Razem - 13.747,26

Wydatki od 01.03.2020


- 1006,00 - leki Stiviego
- 352,00 - leki Stefana
- 1029,64 - leki Zelty
- 1282,00 - zabieg Stefana
- 2898,00 - operacja Wiesia
- 1050,00 - leki Effi i kastracja Aresa
- 216,00 - leki Stiviego

Razem - 8863,28


W lutym pomogliśmy:


1. Gibsonowi
2. Stiviemu
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Aresowi
6. Gai
7. Effi
8. Gabrysiowi
9. Oskarowi
10. Grażynce

Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 125,70 zł
Wykorzystane na leki Zelty w marcu – 1029,64 zł


Kwiecień


Wpływy od 01.04.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 835,55 - darowizna Vadim I.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 125,08 - darowizna Oxana B.
- 50,00 darowizna Małgorzata S.
- 1058,58 - ostatni transza darowizn z aukcji "Z miłości..."
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 50,00 - darowizna Damian M
- 100,60 - darowizny FaniMani
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 250,00 - darowizna Danuta P.
- 152,00 - darowizna Roman S.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 50,00 - darowizna Kamilla D.
- 25,00 - darowizna Beata C.
- 1000,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 1191,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
Imiennie dla Zelty
- 132,71 - Aneta M.

Razem - 5440,83

Wydatki od 01.04.2020


- 1162,00 - zabiegi Stefana
- 500,00 - leki Kastora
- 1184,88 - hotelik i karma Zelty
- 408,00 - badania Emi
- 566,00 - badania i leki Kastora
- 150,00 - badania i leki Grażyny
- 500,00 - leki Effi
- 236,00 - badania Aresa

Razem - 4706,88

W marcu pomogliśmy:

 

1. Stiviemu

2. Zelcie

3. Stefanowi  

4. Wiesiowi

5. Effi

6. Aresowi
Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 132,71 zł

Wykorzystane w kwietniu na leki


Maj

Wpływy od 01.05.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 1031,00 - II transza z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Anita A.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 20,00 - darowizna Piotr M
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1447,87 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 40,00 - Beata C.
- 913,40 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
Imiennie dla Zelty
- 153,48 - darowizna Aneta M.

Razem - 6075,75


Wydatki od 01.05.2020


- 1197,36 - hotel i karma Zelty
- 287,50 - księgowość
- 736,01 - leki Zelty
- 280,00 - badanie serca Effi
- 277,00 - preparat dla Kastora
- 750,00 - karma i obroża Foresto Gibsona
- 526,00 - suplementy dla Cormaca
- 1200,00 - leki Oskara
- 500,00 - księgowość
- 328,99 - antyalergiczna Karma dla Juraty
- 500,00 - leki Kastora
- 540,00 - suplementy Kastora

Razem - 7122,77

W kwietniu pomogliśmy:

 

1. Kastorowi

2. Zelcie

3. Stefanowi

4. Emi

5. Grażynie

6. Aresowi

7. EffiRozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 153,48 zł
Wykorzystane w maju na leki


Czerwiec

Wpływy od 01.06.2020:


- 100,00 - darowizna Alla Ch.

- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.

- 50,00 - darowizna Danuta P.

- 50,00 - darowizna Małgorzata S.

- 50,00 - darowizna Małgorzata G.

- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.

- 443,44 - darowizna Oxana B.

- 650,00 - darowizny z wpisowego na Wystawę

- 33,00 - darowizna Beata C.

- 1090,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"

- 10,00 - darowizna Anita A.

- 150,00 - darowizna Anna S.-P.

- 1776,00 - darowizny sklepik

- 1510,00 - darowizny licytacja I

- 1760,00 - darowizny licytacja II

- 30,00 - darowizna Danuta P.

- 50 ,00 darowizna Iwona O.-G

- 702,00 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"

Imiennie dla Zelty

- 149,11 - darowizna Aneta M.


Razem - 8640,55


Wydatki od 01.06.2020


- 84,00 - podatek od opłaty za usługi księgowe

- 249,00 - badania Ati

- 1000,00 - operacja Indiego

- 500,00 - leki dla Effi

- 1241,52 - karma i hotel Zelty

- 236,00 - leki Kastora

- 581,00 - leki Zelty

- 70,00 - leki przeciwzapalne Kastora

- 133,00 - maść przyspieszająca gojenie dla Roxesa

- 630,00 - karma i szczepienia Gibsona

- 696,00 - ostatnia faktura Luny

- 526,00 - preparaty wzmacniające dla Cormaca

- 100,00 - kontrolne badania Ati

- 195,00 - badania i leki Aresa

- 304,99 - karma wet. dla Juraty

- 803,00 - suplementy na stawy dla Ati

Razem - 7349,51


Rozliczenie zbiórek imiennych


Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 149,11 zł

Wykorzystane w czerwcu na leki


W maju pomogliśmy:


1. Cormacowi
2. Oscarowi
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Gibsonowi
6. Juracie
7. Effi


Lipiec

Wpływy od 01.07.2020:


- 100,00 - darowizna Alla C.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 1900,00 - II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 214,00 - darowizna Beata C.
- 1500,00 - III transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Alla C.
- 50, 00 - darowizna Krzysztof S.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
- 213,22- darowizna Oxana B.
- 682,21 - IV transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 350,00 - darowizna Małgorzata K.
- 35,00 - darowizna Iwona M.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 60,00 - darowizna Dorota K.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1282,00 - II transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 30,00 - darowizna Beata C.
- 1200,00 - I transza darowizn z aukcji "Wyprzedażowej"
- 60,00 - darowizna Janina S.
- 1428,00 - darowizny za Albumy z Wystawy
- 1691,00 - darowizny z aukcji Ekskluzywnej
Imiennie dla Zelty
- 150,84 - darowizna Aneta M.

Razem - 13.813,15

Wydatki od 01.07.2020


- 1197,36 - hotel i karma Zelty
- 378,00 - ostatnia faktura za Walę
- 251,00 - badania Emi
- 645,00 - leki Zelty
- 803,00 - preparat na stawy dla Portosa
- 803,00 - preparat na stawy dla Stelli
- 500,00 - leki nasercowe Kastora
- 569,80 - karma dla Gibsona
- 803,00 - preparat na stawy dla Magnusa
- 550,00 - badania i leki Aresa
- 305,00 - weterynaryjna karma dla Juraty

Razem - 6805,16


Rozliczenie zbiórek imiennych

Imiennie dla Zelty

Do wykorzystania – 150,84 zł

Wykorzystane w lipcu na leki

W czerwcu pomogliśmy:


1. Cormacowi
2. Ati
3. Zelcie
4. Kastorowi
5. Gibsonowi
6. Juracie
7. Effi

8. Indi

9. Roxes

10. Luna

11. Ares


Sierpień 

Wpływy od 01.08.2020:

- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 50,00 - darowizna Małgorzata G.
- 100,00 - darowizna Alla C.
- 100,00 - darowizna Edward Z.
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 50,00 - darowizna Krzysztof S.
- 40,00 - darowizna Danuta P.
- 1900,00 - I transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 35,00 - darowizna Beata C.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 200,00 - darowizna uczestników kursu
- 1573,00 – II transza darowizn z aukcji "Z miłości do dogów"
- 100,00 - kwiaty dla dogów od Alla C.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Andrzej Z.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Magdalena K.
- 100,00 - kwiaty dla dogów Bernadetta S.
- 40,00 - darowizna Alicja B.-W.
- 40,00 - darowizna Roman S.
- 35,00 - darowizna Małgorzata Ł.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 50,00 - kwiaty dla dogów Małgorzata G.
- 1111,70 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 100,00 - kwiaty dla dogów Danuta P.
Imiennie dla Zelty
- 149,08 - darowizna Aneta M.

Razem - 6283,78

Wydatki od 01.08.2020
- 1200,00 - hotel i karma Zelty
- 498,00 - badania Emi
- 500,00 - leki Effi
- 1080,00 - rehabilitacja Kastora
- 850,00 - leki nasercowe Oskara
- 838,00 - badania Kastora
- 645,01 - leki Zelty
- 803,00 - suplementy dla Joszko
- 300,00 - badania Cormaca i Leona
- 93,00 - leki Grażynki
- 605,00 - rehabilitacja Rogera
- 569,80 - karma Gibsona
- 154,00 - suplementy Kastora

Razem - 8135,81

Rozliczenie zbiórek imiennych

Imiennie dla Zelty
Do wykorzystania – 149,08 zł
Wykorzystane w sierpniu na lekiW lipcu pomogliśmy:

1. Zelta

2. Wala

3. Emi

4. Portos

5. Stella

6. Kastor

7. Gibson

8. Magnus

9. Ares

10. Jurata