Rozliczenia

Doża Skarbonka rozpoczęła swoją działalność z funduszem założycielskim w kwocie 7000 zł.
pochodzących z darowizn członków.

2019

Styczeń

Wpływy od 01.01.2019:


- 50,00 - darowizna Alla Ch.
- 20,00 - darowizna Agata Sylwia K.
- 378,82 - darowizny ze zbiórki Siepomaga
- 50,00 - darowizna Danuta P.
- 100,00 - darowizna Paulina Luiza O.
- 50,00 - darowizna Małgorzata S.
- 114,25 - darowizny z FaniMani
- 150,00 - darowizna Anna S.-P. 
- 20,00 - darowizna Izabela M.
- 15,00 - darowizna Lidia G.
- 1816,00 - darowizna z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Justyna W.
- 30,00 - darowizna Natalia K.
- 1045,80 - darowizna z aukcji "Ekskluzywnej"
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 1900,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 22,00 - darowizna Ewa C.
- 10,00 - darowizna Katarzyna T.
- 41,13 - darowizna Kamila M.
- 800,00 - darowizna z Rosji 
- 284,00 - darowizna Beata C.
- 30,00 - darowizna Danuta P.
- 1500,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów" - II transza
- 280,00 - darowizna za Kalendarze
- 70,00 - darowizna Małgorzata G.
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 50,00 - darowizna Agnieszka S.

Razem - 8969,00

Wydatki od 01.01.2019


- 1373,18 - hotel i karma Zelty za grudzień
- 365,00 - leki Saszy
- 989,27 - leki Batmana
- 697,50 - karma i hotel Ati
- 500,00 - karma i hotel Jaś
- 600,00 - leki Kastora 
- 460,00 - leki Kiry
- 717,00 - leki i karma Gibsona
- 1007,90 - leki Batmana
- 250,00 - księgowość
- 214,80 - karma dla Roxany i Joszko
- 550,00 - badania Stelli 
- 1254,93 - hotel i karma Zelty za styczeń

Razem - 8979,58


Wpływy od początku roku – 8969,00
Wydatki od początku roku – 8979,58


Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Ati – od 06.10.2018 – czeka na dom

W styczniu pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Kirze
4. Sasza
5. Joszko
6. Batmanowi
7. Ati
8. Stelli
9. Kastorowi
10. Roxanie
11. Gibsonowi


Wykorzystanie darowizn imiennych w styczniu:


Imiennie dla Joszko 


Darowizny wrzesień - 514,82
We wrześniu wykorzystano na transport i leki – 264,88
Do wykorzystania – 249,94
Darowizny październik
- 4699,99 - zbiórka na Siepomaga
Razem – 4949,93
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
Grudzień wykorzystane
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu.
Styczeń wykorzystane
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu


Imiennie Lituś


- 185,00 - Barbara Ż., anioł
- 62,80 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Lilianna W.
- 4166,08 - zbiórka na Siepomaga
Łącznie - 4463,88
- 1777,25 - leki Litusia
- 930,00 - leki Litusia 
Razem – 2707,25
Do wykorzystania – 1756,63
1022,81 – wykorzystane na opłacenie ostatnich faktur za leki i rehabilitację Lita
Zostało – 733,82 – kwota ta została przekazana na opłacenie leków nasercowych Saszy i jest do wykorzystania 
Grudzień wykorzystane
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 368,82 – zostało na leki Saszy
Styczeń wykorzystane
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 3,82 zł


Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na drugą operację Marcysi

Imiennie Gibson 


- 41,26 - darowizna Kamila M. 
Wykorzystane w styczniu – faktura 11/2019 na kwotę 717,00Luty

Wpływy od 01.02.2019:


- 50,00 - Alla Ch.
- 20,00 - Agata Sylwia K.
- 20,00 - Danuta P.
- 1127,00 - darowizny z aukcji "Z miłości do dogów"
- 50,00 - Małgorzata S.
- 50,00 - Małgorzata G.
- 20,00 - darowizna Izabela M.
- 150,00 - darowizna Anna S.-P.
- 1887,00 - darowizny z aukcji "Wyprzedażowej"
- 50,00 - darowizna Krzysztof Sz.
- 1400,00 - I transza darowizn z aukcji "Kresowej"
- 1098,20 - darowizny z aukcji "Ekskluzywnej"
- 20,00 - darowizna Dorota M.-K.
- 840,00 - darowizna z Rosji
- 54,00 - darowizna Beata C.
- 50,00 - darowizna Iwona O.-G.
- 826,00 - II transza darowizn z aukcji "Kresowej"
- 460,00 - darowizny za kalendarz

Razem - 8172,20

Wydatki od 01.02.2019


- 225,78 - karma Ati
- 493,00 - leczenie Ati
- 365,00 - leki Saszy
- 613,00 - punkcja i leki Batmana
- 793,60 - hotel i suplementy Ati
- 766,00 - sterylizacja Nory
- 1081,10 - leki i punkcja Batmana
- 500,00 - hotelik Jasia 
- 350,00 - badania Obelixa
- 250,00 - księgowość
- 1083,00 - leki Batmana
- 1206,60 - hotelik i karma Zelty
- 261,00 - leki Zelty
- 180,00 - za hotel Ati 

Razem - 8168,08

Dogi do adopcji:


1. Jaś – pod opieką DS od stycznia 2017 – czeka na dom
2. Zelta - od 05.05. 2018 - czeka na dom
3. Roxes - od 18.02.2019 - czeka na dom

W lutym pomogliśmy:


1. Zelcie
2. Jasiowi
3. Saszy
4. Norze
5. Batmanowi
6. Ati
7. Obelixowi
8. Roxesowi


Wykorzystanie darowizn imiennych w lutym:

Imiennie Lituś


- 185,00 - Barbara Ż., anioł
- 62,80 - darowizna Aneta M.
- 50,00 - darowizna Lilianna W.
- 4166,08 - zbiórka na Siepomaga
Łącznie - 4463,88
- 1777,25 - leki Litusia
- 930,00 - leki Litusia 
Razem – 2707,25
Do wykorzystania – 1756,63
1022,81 – wykorzystane na opłacenie ostatnich faktur za leki i rehabilitację Lita
Zostało – 733,82 – kwota ta została przekazana na opłacenie leków nasercowych Saszy i jest do wykorzystania 
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 368,82 – zostało na leki Saszy
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Zostało – 3,82 zł
- 365,00 – wykorzystane na leki nasercowe Saszy
Całość wykorzystana

Niewykorzystane 

Imiennie dla Joszko

 
Darowizny wrzesień - 514,82
We wrześniu wykorzystano na transport i leki – 264,88
Do wykorzystania – 249,94
Darowizny październik
- 4699,99 - zbiórka na Siepomaga
Razem – 4949,93
- 334,80 - hotel i karma Joszki za wrzesień
- 167,68 - zabezpieczenie od kleszczy Joszki
- 445,22 - leki Joszko 
Razem – 947,70
Do wykorzystania – 4002,23
W listopadzie wykorzystano 1598,65 na badania, leki, karmę i hotelik za październik Joszko
Zostało do wykorzystania – 2403,58
- 1474,35 – hotel, karma, badania i leki listopad
- 100,44 - echo serca Joszko
Zostało do wykorzystania – 828,79 – czeka na operację oczu
- 107,40 – karma
Zostało do wykorzystania – 721,39 – czeka na operację oczu

Imiennie dla Marcysi


Niewykorzystane – 890,19 – czeka na fakturę za drugą operację Marcysi